3 May 2013

Bratislava 2013 - info at kamdomesta.sk / info na kamdomesta.sk

Exhibition lasts until 14 June 2013 / Výstavu můžete navštívit až do 14. června 2013


More info here (in Slovak) / Více informací zde:
 

  

No comments:

Post a Comment