3 Dec 2021

St Nicolas´ Certificate & Angelic Cards / Mikulášský glejt a Andělské průkazy

illustrated St Nicolas´ Certificate and Angelic Card - by StanislavaArts.EU Stanislava Boudová
St Nicolas´ Certificate & Angelic Cards


Angelic Cards for St Nicolas - illustrated by StanislavaArts.EU - Stanislava Boudová
Angelic Cards - mixed technique on paper - A6


St Nicolas´ Certificate - illustrated by StanislavaArts.EU - Stanislava Boudová
St Nicolas´ Certificate - mixed technique on paper - A4
14 Oct 2021

Contest DiffMix - my project Let´s create together! ...and chat! - Soutěž DiffMix - můj projekt Tvořme společně! ...a povídejme si!

 I prepared a project for the contest. / Připravila jsem projekt do soutěže.

You can make a coment, / Můžete nechat komentář,

you can suggest names of four wash women and their two children, / můžete navrhnout jména čtyř pradlen a jejich dvou dětí,

here: / zde: 

Let´s create together! ...and chat!

 

AND / A

30 October - 18 November 2021 / 30. října - 18. listopadu 2021

you can vote for me! / můžete pro mne hlasovat!

Stanislava Boudova - model for DiffMix
Model 1:7

model - upper view 

model - back wall

model - left wall

model - right wall

model - view from outside


simplifies sketch of 3D panel - back wall

simplified sketch of 3D panel - left wall

simplified sketch of 3D panel - right wall

come to create with me / přijďte a tvořte se mnou :-)

we will need much more of this / budeme potřebovat mnohem víc všeho

25 Aug 2021

Up-Cycled Steampunk Art: Creative Workshop / Tvořivá dílna - February 2022 - WAX Pétange (LU)

Come to create up-cycled steampunk piece of art / Přijďte si vytvořit upcyklované steampunkové dílo
 
 
Konscht-Millen WAX, Pétange, Luxembourg
 
19-20 February 2022 
 
Steampunk Art Up-cycled Workshop - 19 and 20 February 2022 with Stanislava Boudova - StanislavaArts.EU


Do not forget to apply / Nezapomeňte se přihlásit
Places are limited! / Omezený počet míst!
 
 
 
Previous workshops: / Dřívější dílny:
 
 
January 2021 / Leden 2021
👉Here / Zde👈 
 
 
 WAX Summerlach
July 2021 / Červenec 2021
👉Here / Zde👈