14 Oct 2021

Contest DiffMix - my project Let´s create together! ...and chat! - Soutěž DiffMix - můj projekt Tvořme společně! ...a povídejme si!

 I prepared a project for the contest. / Připravila jsem projekt do soutěže.

You can make a coment, / Můžete nechat komentář,

you can suggest names of four wash women and their two children, / můžete navrhnout jména čtyř pradlen a jejich dvou dětí,

here: / zde: 

Let´s create together! ...and chat!

 

AND / A

30 October - 18 November 2021 / 30. října - 18. listopadu 2021

you can vote for me! / můžete pro mne hlasovat!

Stanislava Boudova - model for DiffMix
Model 1:7

model - upper view 

model - back wall

model - left wall

model - right wall

model - view from outside


simplifies sketch of 3D panel - back wall

simplified sketch of 3D panel - left wall

simplified sketch of 3D panel - right wall

come to create with me / přijďte a tvořte se mnou :-)

we will need much more of this / budeme potřebovat mnohem víc všeho

25 Aug 2021

Up-Cycled Steampunk Art: Creative Workshop / Tvořivá dílna - January 2022 - WAX Pétange (LU)

Come to create up-cycled steampunk piece of art / Přijďte si vytvořit upcyklované steampunkové dílo
 
 
Konscht-Millen WAX, Pétange, Luxembourg
 
22-23 January 2022 
 
Invitation to the Steampunk Upcycled Workshop in 22 and 23 January 2022 with Stanislava Boudova - StanislavaArts.eu
Do not forget to apply / Nezapomeňte se přihlásit
Places are limited! / Omezený počet míst!
 
 
 
Previous workshops: / Dřívější dílny:
 
 
January 2021 / Leden 2021
👉Here / Zde👈 
 
 
 WAX Summerlach
July 2021 / Červenec 2021
👉Here / Zde👈
 
 
 


 
 
 

23 Jul 2021

Steampunk Up-cycled Workshop - WAX Summerlach (LU) - Day 2 / Steampunkový up-cyklovací workshop - 2. den

 

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Ready for the second day
Ready for the second day / Připravena na druhý den

 

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - The original and works of the participants after first day
The original and works of the participants after first day / Originál a práce účastníků po prvním dnu

 

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - It is always a lot to explain
It is always a lot to explain / Vždycky je potřeba spousta vysvětlování

And now we can start! Small changes and additions and finally the second layer of the black! / A teď můžeme začít! Ještě několik malých změn a dodělků a přichází druhá vrstva černé!

 

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - And now we can start! Small changes and additions and finally the second layer of the black!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - And now we can start! Small changes and additions and finally the second layer of the black!

 

Magic comes! Bronz, gold or silver, brush and our fingers! / Kouzlo se blíží! Bronzová, zlatá nebo stříbrná, štětec a naše prsty!

 Our works of art are finished! / Naše díla jsou hotova!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Our works of art are finished!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Our works of art are finished!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Our works of art are finished!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Our works of art are finished!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Our works of art are finished!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Our works of art are finished!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Our works of art are finished!

 

Day 1 see: / První den viz:

here / zde :-)