3 Dec 2016

Fairy tale: The Sun, where are you? / Pohádka: Sluníčko, kde jsi?Author, Director, costumes, scenography by Stanislava / Stanislava autorkou, režisérkou, autorkou kostýmů a scénografkou

Performed on 3 December 2016 / Představení 3. prosince 2016
Sang+Klang Luxembourg

The Sun - Slunce: 150 x 250 cm, mixed technique on canvas

We are beautiful! / Jsme krásní!

The Midnight side / Půlnoční strana
Squared Skuller / Lebkoun hranatý

Midnight Lady / Půlnoční paní

Ohnivec zlatorudý

The sunny side / Sluneční strana


Sunrays / Paprsci
 More photos: / Více foto:


1 Dec 2016

The Sun / Slunce - 150 x 250 cm


mixed technique on canvas / smíšená technika na plátně

for the fairy tale: The Sun, where are you? / pro pohádku: Sluníčko kde jsi?


More photos - costumes / Další foto - kostýmy:

Video - preparations / přípravyVideo - creation... / tvorba...Step by step / Krok za krokem

12 Nov 2016

Creative Workshop / Kreativní dílna

Costumes for the interactive fairy tale The Sun, Where Are You? / Kostýmy na pohádku Sluníčko, kde jsi?
Costumes for the fairy tale The Sun, Where are You? / Kostýmy na pohádku Sluníčko, kde jsi?

Costumes for the fairy tale The Sun, Where Are You? / Kostýmy na pohádku Sluníčko, kde jsi?
 Photos of costumes and the scene here / Fotografie kostýmů a scény zde

23 Oct 2016

Exhibition / Výstava – Karlovy Vary (CZ) 2016


Joint exhibition: Music, Dance and Theatre in the Visual Art / Společná výstava: Hudba, tanec a divadlo ve výtvarném umění

Karlovy Vary (CZ)

23 October - 31 December 2016


 More photos: / Další fotky: 
Karlovy Vary 2016 - my panel I
Karlovy Vary 2016 - my panel II


Karlovy Vary 2016 - co-exhibitors and me


15 Sept 2016

Logo – Czech and Slovak Drama Club / Logo Divadlo v Luxu

 Draft: / Návrh:

Logo and logo with text / Logo a logo s textemCaps, T-shirts and jackets: / Čepice, trička a bundy:29 Jun 2016

Three of Us and Time / My tři a Čas – 2016


Three of Us and Time, or about Him, about Her and Mother-in-Law / My tři a Čas, aneb o Něm, o Ní a o Tchýni

Czech and Slovak Drama Club – 10th anniversary – garden of the Czech Embassy in Luxembourg – under patronage of the Embassy of the Czech Republic, Polish Embassy and Embassy of the Slovak Republic – 28 and 28 June 2016 / Divadlo v Luxu – 10. výročí – zahrada českého velvyslanectví v Lucemburku – pod patronací Velvyslanectví České republiky, Velvyslanectví Polska a Velvyslanectví Slovenské republiky – 27. a 28. červen 2016

Photos from the performance: / Fotografie z představení:


6 Mar 2016

Karlštejn Castle – the main stage-element / Hrad Karlštejn – hlavní prvek scény


Karlštejn Castle for Masquarade Ball / Hrad Karlštejn na maškarní bál

Technique: permanent marker on the gold foil / Technika: fix na zlaté folii


Attaching to the fabric by pins / Připevnění na látku špendlíky: Final look / V celé kráse


 We love Karlštejn! /Karlštejn se nám líbí!

26 Feb 2016

Masquerade Ball 2016 – Castle Nine-pine Bowling / Maškarní bál 2016 - zámecké kuželky

Creation of pins and a ball from scratch / Vznik zámeckých kuželek a koule samovýrobou


That´s it! We just need a ball... / A je to! Už potřebujeme jen kouli...
Old T-shirt, newspapers, rubber bands and some time / Staré tričko, noviny, gumičky a něco času


Let´s play! / Jdeme hrát!