5 Dec 2015

St. Nicolas 2015 / Mikuláš 2015 - scenography and costumes

The Team and four padlocks to be opened / Celý tým a čtyři zámky na otevření
 
Slaměnka and Babuše Evelýna in Slaměnka´s room / Slaměnka a Babuše Evelýna ve Slaměnčině pokojíčku
Grandfather / Dědeček
Bojínek

Babuše likes colours / Babuše má ráda barvy
Four padlocks to be unlocked - glass, paper, wax and hearty / Čtyři zámky na otevření - skleněný, papírový, voskový a zámek-srdce


Slaměnka´s room / Slaměnčin pokojíček

2 Dec 2015

How to paint a glass padlock – video / Jak namalovat skleněný zámek - video

Glass padlock – 50 x 50 cm, mixed technique
Skleněný zámek – 50 x 50 cm, kombinovaná technika

Created for St. Nicolas 2015 / Vytvořeno na Mikuláše 2015

Photos / Fotografie: Costumes and scenography 

Facebook event: St. Nicolas 2015 
Step by step / Krok za krokemGlass padlock and his siblings / Skleněný zámek a jeho sourozenci: