2 Dec 2015

How to paint a glass padlock – video / Jak namalovat skleněný zámek - video

Glass padlock – 50 x 50 cm, mixed technique
Skleněný zámek – 50 x 50 cm, kombinovaná technika

Created for St. Nicolas 2015 / Vytvořeno na Mikuláše 2015

Photos / Fotografie: Costumes and scenography 

Facebook event: St. Nicolas 2015 
Step by step / Krok za krokemGlass padlock and his siblings / Skleněný zámek a jeho sourozenci:

No comments:

Post a Comment