6 Mar 2016

Karlštejn Castle – the main stage-element / Hrad Karlštejn – hlavní prvek scény


Karlštejn Castle for Masquarade Ball / Hrad Karlštejn na maškarní bál

Technique: permanent marker on the gold foil / Technika: fix na zlaté folii


Attaching to the fabric by pins / Připevnění na látku špendlíky: Final look / V celé kráse


 We love Karlštejn! /Karlštejn se nám líbí!