31 Oct 2020

How to... ...Create an Abstract Flower / Jak na... ...vyrobení abstraktní květiny


You just need: / Potřebujete jen:

Toilet paper rolls / ruličky od toaletního papíru

Colours and a brush / Barvy a štětec

Scissors / Nůžky


StanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Series Steampunk Air-Balloons / série Steampunk - Balony
Ladies Aeronauts: / Vzduchoplavkyně:
Stefanie
upcycled mixed media, 60 x 80 cm


StanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Collect toilet-paper rolls / Shromáždete ruličky od toaletního papíru
Cut them in half (better for colouring) / Rozstřihněte je na půl (lépe se barví)


StanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Colour them on both sides / Obarvěte je z obou stran


StanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Cut them into three pieces / Nastřihejte je na tři kouskyStanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Create flowers (use six or seven pieces) / Vytvořte květinu (použijte šest nebo sedm kousků)


StanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Painting: Series "Ladies´ Steampunk" / Série Dámský steampunk
Amore Mio
Upcycled Mixed Media - 50 x 50 cm24 Oct 2020

How to... ...What You Need for Upcycling Workshop / Jak na... ...co potřebujete na upcyklovací dílnu

 You need some time to collect enough items for the upcycling workshop. / Potřebujete nějaký čas na sebrání dost předmětů na upcyklovací dílnu :-)

You also need art items (colours, brushes, glue, scissors etc.) / Také je třeba další věci (barvy, štětce, lepidlo, nůžky atd.)

StanislavaArts.eu

StanislavaArts.eu