29 Apr 2013

Bratislava 2013 - Stanislava in the Slovak press / článek o Stanislavě ve slovenském tisku

(In Slovak language)

Výstava Z rozprávky do rozprávky je pôžitkom pre ruky aj oči


Autor: Webnoviny.sk, 19. apríla 2013 15:55

Česká výtvarníčka Stanislava Boudová vytvorila unikátnu 3D inštaláciu, v ktorej spracovala známe rozprávky v hmatovej podobe. Rozprávky si tak vďaka nej môžu "rukami prečítať" aj nevidiaci a slabozrakí.The entire text (in Slovak) — see the link / Celý text viz odkaz níže

19 Apr 2013

Bratislava 2013 - Workshop for visually impaired children / Dílna pro slabozraké děti

Children with visual impairment are listening to the fairy tale Mouse Katty by Auguste Liesch (Luxembourg)

Slabozraké děti poslouchají pohádku O myši Ketty od Augusta Liesche (Lucembursko)


Hand-reading  / Čtení rukama

12 Apr 2013

Bratislava 2013 – programme Bratislava for Everyone / program Bratislava pre všetkých

Municipal Library´s Programme for 10th edition of event "Bratislava for Everyone" (organised by the Capital of Slovakia)

Program Městské knihovny v rámci 10. ročníku akce Bratislava pre všetkých (organizuje hlavní město Slovenska)