24 Nov 2020

St Nicolas at a Distance / Mikuláš na dálku - poster / plakát

 I created a poster for St Nicolas in a Distance / Vytvořila jsem plakát pro Mikuláše na dálku

Luxembourg and the North Pole / Lucemburk a Severní pól


www.StanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Poster for St Nicola in a Distance / Plakát na Mikuláše na dálku
A4, mixed technique on paper
 
21 Nov 2020

Virtual Exhibition / Virtuální výstava Artkontakt Karlovy Vary (CZ) - "Remembering people" / "Vzpomínky na lidi"

 

Lost in the Land of the Red Rocks / Ztraceni v zemi červených skal

 

Video installation for the exhibition / Videoinstalace na výstavu Artkontakt Karlovy Vary (CZ)

"Remembering People" / "Vzpomínky na lidi"

 

Special thanks to:

Starring: Kodym Family (Markéta, Johanka, Magdaléna, Matyáš)

Music: Jan Sedláček

Video: Robert Germič, Jakub Kodym

Author, script, direction, costumes and scene: Stanislava Boudová

 The Land of the Red Rocks, Luxembourg

 

Production and copyright: www.StanislavaArts.eu, 2020 

 

 

Enjoy the installation here: / Užijte si instalaci níže:

 


 

7 Nov 2020

How to... ...Create an Abstract Dress / Jak na... ...vytvoření abstraktních šatů

 

You just need: / Potřebujete jen:

old magazine or brochure / starý časopis nebo prospekt

scissors / nůžky

wooden stick / dřevěnou tyčinku

glue / lepidlo


StanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Painting: Series "Ladies Steampunk" / Série Dámský steampunk
Miss Fashion
Upcycled Mixes Media - 50 x 50 cm, 2020


StanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Find an old magazine or a brochure / Vezměte starý časopis nebo prospekt
You also need scissors, wooden stick and glue / Potřebujete ještě nůžky, dřevěnou tyčinku a lepidloStanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Cut to size as needed / Ustřihněte podle potřebné velikosti
Roll up with a wooden stick / Srolujte za pomoci dřevěné tyčinky
Glue at the end / Na konci zalepteStanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Let it dry / Nechte uschnout
Colour to desired colour and cut as needed / Nabarvěte na zamýšlenou barvu a ustřihněte podle potřeby


StanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Painting: Series "Ladies Steampunk" / Série Dámský steampunk
Miss Fashion
Upcycled Mixes Media - 50 x 50 cm, 2020 - detail