7 Nov 2020

How to... ...Create an Abstract Dress / Jak na... ...vytvoření abstraktních šatů

 

You just need: / Potřebujete jen:

old magazine or brochure / starý časopis nebo prospekt

scissors / nůžky

wooden stick / dřevěnou tyčinku

glue / lepidlo


StanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Painting: Series "Ladies Steampunk" / Série Dámský steampunk
Miss Fashion
Upcycled Mixes Media - 50 x 50 cm, 2020


StanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Find an old magazine or a brochure / Vezměte starý časopis nebo prospekt
You also need scissors, wooden stick and glue / Potřebujete ještě nůžky, dřevěnou tyčinku a lepidloStanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Cut to size as needed / Ustřihněte podle potřebné velikosti
Roll up with a wooden stick / Srolujte za pomoci dřevěné tyčinky
Glue at the end / Na konci zalepteStanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Let it dry / Nechte uschnout
Colour to desired colour and cut as needed / Nabarvěte na zamýšlenou barvu a ustřihněte podle potřeby


StanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Painting: Series "Ladies Steampunk" / Série Dámský steampunk
Miss Fashion
Upcycled Mixes Media - 50 x 50 cm, 2020 - detail


No comments:

Post a Comment