5 Dec 2020

St Nicolas on-line in Luxembourg / Mikuláš on-line v Lucembursku

 St Nicolas could not come to Luxembourg due to coronavirus / Mikuláš nemohl přijet do Lucemburska kvůli koronaviru

So he greeted Czech and Slovak Children on-line / Tak pozdravil české a slovenské děti on-line

I created the video / Vytvořila jsem video :-)

Enjoy! / Bavte se!


 


24 Nov 2020

St Nicolas at a Distance / Mikuláš na dálku - poster / plakát

 I created a poster for St Nicolas in a Distance / Vytvořila jsem plakát pro Mikuláše na dálku

Luxembourg and the North Pole / Lucemburk a Severní pól


www.StanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Poster for St Nicola in a Distance / Plakát na Mikuláše na dálku
A4, mixed technique on paper
 
21 Nov 2020

Virtual Exhibition / Virtuální výstava Artkontakt Karlovy Vary (CZ) - "Remembering people" / "Vzpomínky na lidi"

 

Lost in the Land of the Red Rocks / Ztraceni v zemi červených skal

 

Video installation for the exhibition / Videoinstalace na výstavu Artkontakt Karlovy Vary (CZ)

"Remembering People" / "Vzpomínky na lidi"

 

Special thanks to:

Starring: Kodym Family (Markéta, Johanka, Magdaléna, Matyáš)

Music: Jan Sedláček

Video: Robert Germič, Jakub Kodym

Author, script, direction, costumes and scene: Stanislava Boudová

 The Land of the Red Rocks, Luxembourg

 

Production and copyright: www.StanislavaArts.eu, 2020 

 

 

Enjoy the installation here: / Užijte si instalaci níže:

 


 

7 Nov 2020

How to... ...Create an Abstract Dress / Jak na... ...vytvoření abstraktních šatů

 

You just need: / Potřebujete jen:

old magazine or brochure / starý časopis nebo prospekt

scissors / nůžky

wooden stick / dřevěnou tyčinku

glue / lepidlo


StanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Painting: Series "Ladies Steampunk" / Série Dámský steampunk
Miss Fashion
Upcycled Mixes Media - 50 x 50 cm, 2020


StanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Find an old magazine or a brochure / Vezměte starý časopis nebo prospekt
You also need scissors, wooden stick and glue / Potřebujete ještě nůžky, dřevěnou tyčinku a lepidloStanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Cut to size as needed / Ustřihněte podle potřebné velikosti
Roll up with a wooden stick / Srolujte za pomoci dřevěné tyčinky
Glue at the end / Na konci zalepteStanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Let it dry / Nechte uschnout
Colour to desired colour and cut as needed / Nabarvěte na zamýšlenou barvu a ustřihněte podle potřeby


StanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Painting: Series "Ladies Steampunk" / Série Dámský steampunk
Miss Fashion
Upcycled Mixes Media - 50 x 50 cm, 2020 - detail


31 Oct 2020

How to... ...Create an Abstract Flower / Jak na... ...vyrobení abstraktní květiny


You just need: / Potřebujete jen:

Toilet paper rolls / ruličky od toaletního papíru

Colours and a brush / Barvy a štětec

Scissors / Nůžky


StanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Series Steampunk Air-Balloons / série Steampunk - Balony
Ladies Aeronauts: / Vzduchoplavkyně:
Stefanie
upcycled mixed media, 60 x 80 cm


StanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Collect toilet-paper rolls / Shromáždete ruličky od toaletního papíru
Cut them in half (better for colouring) / Rozstřihněte je na půl (lépe se barví)


StanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Colour them on both sides / Obarvěte je z obou stran


StanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Cut them into three pieces / Nastřihejte je na tři kouskyStanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Create flowers (use six or seven pieces) / Vytvořte květinu (použijte šest nebo sedm kousků)


StanislavaArts.eu - Stanislava Boudová
Painting: Series "Ladies´ Steampunk" / Série Dámský steampunk
Amore Mio
Upcycled Mixed Media - 50 x 50 cm24 Oct 2020

How to... ...What You Need for Upcycling Workshop / Jak na... ...co potřebujete na upcyklovací dílnu

 You need some time to collect enough items for the upcycling workshop. / Potřebujete nějaký čas na sebrání dost předmětů na upcyklovací dílnu :-)

You also need art items (colours, brushes, glue, scissors etc.) / Také je třeba další věci (barvy, štětce, lepidlo, nůžky atd.)

StanislavaArts.eu

StanislavaArts.eu


6 Mar 2020

Painting The Birth of a New Galaxy / Obraz Zrození nové galaxie

www.stanislavaarts.eu
The Birth of the New Galaxy / Zrození nové galaxie
mixed technique - 60 x 80 cm

Second Part of the Tryptych / Druhá část triptychu


First Part  here / První část zde: Up to the Stars / Vzhůru ke hvězdám

Third Part to come / Třetí část bude následovat

   

5 Mar 2020

Painting Up to the Stars / obraz Vzhůru ke hvězdámwww.stanislavaarts.eu
Up to the Stars / Vzhůru ke hvězdám
mixed technique - 60 x 80 cm


www.stanislavaarts.eu
Up to the Stars / Vzhůru ke hvězdám
mixed technique - 60 x 80 cm
detail
www.stanislavaarts.eu
Up to the Stars / Vzhůru ke hvězdám
mixed technique - 60 x 80 cm
detail

First of the Tryptych / První část triptychuSecond Part  here / Druhá část zde: The Birth of the New Galaxy / Zrození nové galaxie

Third Part to come / Třetí část bude následovat
27 Feb 2020

Spring Wish Cards - Jarní přání


Spring is coming soon / Jaro už se blíží
Come to get spring cards with my paintings / Přijďte si pro jarní přání s mými obrazy
Where? / Kam?
To ArtsManif Luxembourg / Na ArtsManif do Lucemburku

Stanislava in ArtsManif 2020 - click here: ArtsManif 28.2.-1.3. Luxembourg

www.stanislavaarts.eu
Spring Wishes by Stanislava

23 Feb 2020

ArtsManif2020 - details of the painings / detaily obrazů

for exhibition ArtsManif 2020 (Luxembourg)
Amore Mio - upcycled mixed media on canvas - 50 x 50 cm


for exhibition ArtsManif 2020 (Luxembourg)
Cloudy Balloon - upcycled mixed media on canvas - steampunk - 50 x 60 cm

Hidden Balloon - upcycled mixed media on canvas - 50 x 60 cm

for exhibition ArtsManif 2020 (Luxembourg)
Miss Fashion - upcycled mixed media on canvas, 50 x 50 cm

for exhibition ArtsManif 2020 (Luxembourg)
Little Princess - upcycled mixed media on canvas - 50 x 50 cm