6 Mar 2020

Painting The Birth of a New Galaxy / Obraz Zrození nové galaxie

www.stanislavaarts.eu
The Birth of the New Galaxy / Zrození nové galaxie
mixed technique - 60 x 80 cm

Second Part of the Tryptych / Druhá část triptychu


First Part  here / První část zde: Up to the Stars / Vzhůru ke hvězdám

Third Part to come / Třetí část bude následovat

   

No comments:

Post a Comment