23 Jul 2021

Steampunk Up-cycled Workshop - WAX Summerlach (LU) - Day 2 / Steampunkový up-cyklovací workshop - 2. den

 

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Ready for the second day
Ready for the second day / Připravena na druhý den

 

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - The original and works of the participants after first day
The original and works of the participants after first day / Originál a práce účastníků po prvním dnu

 

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - It is always a lot to explain
It is always a lot to explain / Vždycky je potřeba spousta vysvětlování

And now we can start! Small changes and additions and finally the second layer of the black! / A teď můžeme začít! Ještě několik malých změn a dodělků a přichází druhá vrstva černé!

 

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - And now we can start! Small changes and additions and finally the second layer of the black!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - And now we can start! Small changes and additions and finally the second layer of the black!

 

Magic comes! Bronz, gold or silver, brush and our fingers! / Kouzlo se blíží! Bronzová, zlatá nebo stříbrná, štětec a naše prsty!

 Our works of art are finished! / Naše díla jsou hotova!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Our works of art are finished!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Our works of art are finished!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Our works of art are finished!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Our works of art are finished!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Our works of art are finished!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Our works of art are finished!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Our works of art are finished!

 

Day 1 see: / První den viz:

here / zde :-)


22 Jul 2021

Steampunk Up-cycled Workshop - WAX Summerlach (LU) - Day 1 / Steampunkový up-cyklovací workshop - 1. den

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová - Day 1
We are ready! / Jsme připraveni!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová - We can start!
We can start! / We can start!

 

After we made a plan of our work of art and selected all the suff we can glue all the items / Poté, co jsme si udělali plán a vybrali potřebné předměty, můžeme začít s lepením

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová - We glue all the items
We glue all the items / Vše přilepujeme

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová - we glue all the items
We glue all the items / Vše přilepujeme

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová - we glue all the items
We glue all the items / Vše přilepujeme

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - we glue all the items
We glue all the items / Vše přilepujeme

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - we glue all the items
We glue all the items / Vše přilepujeme


Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - we dry our pictures
We dry our pictures / Sušíme naše obrazy

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - we dry our pictures
We dry our pictures / Sušíme naše obrazy


We are slowly coming to the end of the first day / Pomalu se blížíme k závěru prvního dne

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - first touches of black colour
First touches of black colour / První doteky černé barvy

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - first touches of black colour
First touches of black colour / První doteky černé barvy


 

 We can go home now - our creations will dry during the night / Můžeme jít domů - naše výtvory budou přes noc schnout

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - We can go home - our creations will dry during the night

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - we can go home - our creations will dry during the night

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - good night - a detail of the painting
Good night / Dobrou noc