22 Jul 2021

Steampunk Up-cycled Workshop - WAX Summerlach (LU) - Day 1 / Steampunkový up-cyklovací workshop - 1. den

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová - Day 1
We are ready! / Jsme připraveni!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová - We can start!
We can start! / We can start!

 

After we made a plan of our work of art and selected all the suff we can glue all the items / Poté, co jsme si udělali plán a vybrali potřebné předměty, můžeme začít s lepením

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová - We glue all the items
We glue all the items / Vše přilepujeme

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová - we glue all the items
We glue all the items / Vše přilepujeme

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová - we glue all the items
We glue all the items / Vše přilepujeme

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - we glue all the items
We glue all the items / Vše přilepujeme

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - we glue all the items
We glue all the items / Vše přilepujeme


Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - we dry our pictures
We dry our pictures / Sušíme naše obrazy

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - we dry our pictures
We dry our pictures / Sušíme naše obrazy


We are slowly coming to the end of the first day / Pomalu se blížíme k závěru prvního dne

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - first touches of black colour
First touches of black colour / První doteky černé barvy

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - first touches of black colour
First touches of black colour / První doteky černé barvy


 

 We can go home now - our creations will dry during the night / Můžeme jít domů - naše výtvory budou přes noc schnout

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - We can go home - our creations will dry during the night

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - we can go home - our creations will dry during the night

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - good night - a detail of the painting
Good night / Dobrou noc


 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment