25 Sept 2014

Fairy tale back in Bratislava – until May 2015 / Pohádka zpátky v Bratislavě – do května 2015


Slovak fairy tale "Salt over gold"  is back in Bratislava - until May 2015 / Slovenská pohádka "Sůl nad zlato" je zpátky v Bratislavě – do května 2015

8 October 2014 - interactive reading for children / 8. říjen 2014 - interaktivní čtení pro děti 

Facebook event: Bratislava 2014 

18 Aug 2014

31 May 2014

"The Cockerel" in Bratislava until October 2014 / "Kohoutek a slepička" zůstává v Bratislavě do října 2014

Good news! / Novinka!

3D instalation of the Czech fairy tale "The Cockerel" will brighten the reception of the Children and Youth Department of the Municipal Library in Bratislava (Slovakia) until October 2014.
  
Fotografie instalace v příspěvku z 5. listopadu 2013.
 
3D instalace české pohádky "O kohoutkovi a slepičce" bude rozjasňovat recepci v Oddělení pro děti a mládež Městské knihovny v Bratislavě do října 2014.
  
See a photo in the post from 5 November 2013.