28 Feb 2021

Masquarade Home-Ball - poster / Domácí maškarní karneval - plakát

We cannot meet personally. / Nemůžeme se setkat osobně.

We can meet the whole world online! / Můžeme se setkat s celým světem online!

Dance with us + Draw your own fairy tale! / Tancujte s námi! + Nakreslete svou vlastní pohádku!

Competitions for children. / Soutěže pro děti.

My poster: / Můj plakát: 

 

Stanislava Boudová, www.StanislavaArts.eu


More info: / Další informace: 

Here / Zde
 

1 Feb 2021

Steampunk up-cycled Workshop (LU) - our works of art / Steampunkový up-cyklovací workshop (LU) - naše umělecká díla

 

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
Our works of art / Naše umělecká díla (Photo (c) RG)


We are great! / Jsme skvělé!

(Photos (c) RG

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We are great! / Jsme skvělé! (Photo (c) RG)

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We are great! / Jsme skvělé! (Photo (c) RG)

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We are great! / Jsme skvělé! (Photo (c) RG)

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We are great! / Jsme skvělé! (Photo (c) RG)

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We are great! / Jsme skvělé! (Photo (c) RG)

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We are great! / Jsme skvělé! (Photo (c) RG)

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We are great! / Jsme skvělé! (Photo (c) RG)

 

Day 1 see / První den viz

here / zde

 

Day 2 see / Druhý den viz

here / zde