28 Feb 2021

Masquarade Home-Ball - poster / Domácí maškarní karneval - plakát

We cannot meet personally. / Nemůžeme se setkat osobně.

We can meet the whole world online! / Můžeme se setkat s celým světem online!

Dance with us + Draw your own fairy tale! / Tancujte s námi! + Nakreslete svou vlastní pohádku!

Competitions for children. / Soutěže pro děti.

My poster: / Můj plakát: 

 

Stanislava Boudová, www.StanislavaArts.eu


More info: / Další informace: 

Here / Zde
 

No comments:

Post a Comment