2 Dec 2018

Interactive Fairy Tale / Interaktivní pohádka

I wrote the Fairy Tale, directed it and created costumes and the scene  / Napsala jsem pohádku, režírovala a vytvořila kostýmy a scénu

Interactive Fairy Tale / Interaktivní pohádka
Let's Save Oranger! / Zachraňme Oranžáka!
 
St Nicolas 2018 / Mikuláš 2018
Photos (c) Jan Sedláček

More photos here: / Další fotky zde:
https://1url.cz/IMoil

stanislavaarts.eu
Costumes and the scene by me / Moje kostýmy a scéna

29 Nov 2018

Costumes and Scene for Oranger / Kostýmy a scéna pro Oranžáka

This is not a chaos these are costumes and the scene for Czech and Slovak Drama Club in Luxemburg / Toto není chaos, to jsou kostýmy a scéna pro Divadlo v Luxu

Red Hat is missing she is in her Kingdom / Klouboučnice chybí, je ve svém království

StanislavaArts.eu for Czech and Slovak Drama Club "Divadlo v Luxu"
Costumes for fairy tale Let's Save Oranger! / Kostýmy pro pohádku Zachraňme Oranžáka!


27 Nov 2018

Shoes for Oranger / Boty pro Oranžáka

Iinteractive fairy tale "Let's Save Oranger! for St Nicolas 2018 / Interaktivní pohádka "Zachraňme Oranžáka" na Mikuláše 2018

StanislavaARTS.eu
Shoes for Oranger / Boty pro OranžákaHow the shoes were created... / Jak boty vznikaly... 

29 Oct 2018

St Nicolas 2018 - Poster / Mikuláš 2018 - Plakát

Interactive Fairy Taile "Let's Save Oranger!" / Interaktivní pohádka "Zachraňme Oranžáka"

watercolours on paper (A4)
Poster St Nicolas 2018

18 Oct 2018

Calendar 2019 / Kalendář 2019


My calendar is back! / Můj kalendář je zpět!
Enjoy! / Užijte si ho!


Calendar 2019 - StanislavaARTS.EU

17 Sept 2018

4 Sept 2018

The Poster Competition for Theatre / Soutěž na plakát pro divadlo

Which illustration is the best? / Která ilustrace je nejlepší?

Voters can choose from: / Hlasující si mohou vybrat z: Competition - the best colour

Competition - the best colour

Competition - the best colour


The winner is! / Vítězem se stává!

YELLOW ILLUSTRATION / ŽLUTÁ ILUSTRACE

More info here: 

9 Mar 2018

Steinsel 2018 - Vernissage / Vernisáž

Stanislava and Eva and Stanislava´s paintings
 More photos here: / Více fotek zde:

 


Opening / Zahájení

Opening / Zahájení
Stanislava and beautiful ladies


2 Mar 2018

Steinsel 2018 - Exhibition / Výstava

I exhibit works of art from the series Hidden Beauties: / Vystavuji díla ze série Skryté krásy:

Frozen Kingdom / Zmrazené království 
(60 x 80 cm, acrylic on canvas)

Copper Subdezertum / Měděná podpoušťovka

(60 x 80 cm, mixed technique on canvas)

Icy Swimmers / Ledoví plavci 

(60 x 80 cm, acrylic on canvas)

6 Jan 2018

Creative Workshop - Pigibanks / Tvořivá dílna - prasátka

 České Budějovice (CZ) - 6 January 2018

We created from scratch. / Tvořili jsme od základu.
We needed the sketch first. / Nejrčív jsme si namalovali návrh.

Then we had lots of fun! / Pak jsme si to užili!

Here we are! Lovely pigybanks! / A je hotovo! Nádherná prasátka!