29 Nov 2018

Costumes and Scene for Oranger / Kostýmy a scéna pro Oranžáka

This is not a chaos these are costumes and the scene for Czech and Slovak Drama Club in Luxemburg / Toto není chaos, to jsou kostýmy a scéna pro Divadlo v Luxu

Red Hat is missing she is in her Kingdom / Klouboučnice chybí, je ve svém království

StanislavaArts.eu for Czech and Slovak Drama Club "Divadlo v Luxu"
Costumes for fairy tale Let's Save Oranger! / Kostýmy pro pohádku Zachraňme Oranžáka!


No comments:

Post a Comment