26 Feb 2016

Masquerade Ball 2016 – Castle Nine-pine Bowling / Maškarní bál 2016 - zámecké kuželky

Creation of pins and a ball from scratch / Vznik zámeckých kuželek a koule samovýrobou


That´s it! We just need a ball... / A je to! Už potřebujeme jen kouli...
Old T-shirt, newspapers, rubber bands and some time / Staré tričko, noviny, gumičky a něco času


Let´s play! / Jdeme hrát!