5 Dec 2015

St. Nicolas 2015 / Mikuláš 2015 - scenography and costumes

The Team and four padlocks to be opened / Celý tým a čtyři zámky na otevření
 
Slaměnka and Babuše Evelýna in Slaměnka´s room / Slaměnka a Babuše Evelýna ve Slaměnčině pokojíčku
Grandfather / Dědeček
Bojínek

Babuše likes colours / Babuše má ráda barvy
Four padlocks to be unlocked - glass, paper, wax and hearty / Čtyři zámky na otevření - skleněný, papírový, voskový a zámek-srdce


Slaměnka´s room / Slaměnčin pokojíček

2 Dec 2015

How to paint a glass padlock – video / Jak namalovat skleněný zámek - video

Glass padlock – 50 x 50 cm, mixed technique
Skleněný zámek – 50 x 50 cm, kombinovaná technika

Created for St. Nicolas 2015 / Vytvořeno na Mikuláše 2015

Photos / Fotografie: Costumes and scenography 

Facebook event: St. Nicolas 2015 
Step by step / Krok za krokemGlass padlock and his siblings / Skleněný zámek a jeho sourozenci:

8 Sept 2015

Bratislava - exhibition prolonged until 31 May 2016 / Bratislava – výstava prodloužena do 31. května 2016

Slovak fairy tale "Salt over gold" (3D instalation) remains in the Municipal Library in Bratislava until 31 May 2016 / Slovenská pohádka "Sůl nad zlato" (3D instalace) bude v Bratislavě až do 31. května 2016!

13 Aug 2015

Bratislava – exhibition prolonged until 31 May 2016! / Bratislava – výstava prodlouzena do 31. května 2016!

Slovak fairy tale "Salt over gold" (3D instalation) remains in the Municipal Library in Bratislava until 31 May 2016 / Slovenská pohádka "Sůl nad zlato" (3D instalace) bude v Bratislavě až do 31. května 2016!


Poster in Slovak language / Plakát ve slovenštině 29 May 2015

Bratislava 2015 (SK) — Exhibition prolonged until 30 September 2015 / Výstava prodlloužena do 30. září 2015

Slovak fairy tale "Salt over gold" (3D instalation) remains in the Municipal Library in Bratislava until 30 September 2015 / Slovenská pohádka "Sůl nad zlato" (3D instalace) bude v Bratislavě až do 30. září 2015!

Poster - in Slovak language / Plakát - slovensky

 

22 May 2015

Back in time: Bratislava 2014 – Photos / Zpátky v čase: Bratislava 2014 – fotografie

Reading by hands / Čtení rukama

The entire 3D instalation (3.6 x 0.60–0.80 m) / 3D instalace v celé své kráse (3,60 x 0,60–0,80 m)
Reading backward / Čtení pozpátku


Animals for reading by hands / Zvířátka pro čtení rukama

Also other objects can be read by hands / Rukama se dají číst i předměty   
Ready to start – book with fairy tale and eye masks / Můžeme začít – kniha s pohádkou a masky na oči


Poster in the Municipal Library and annoucement in Library´s Month programme / Plakát v Městké knihovně a oznámení v měsíčním plánu knihovny