5 Dec 2015

St. Nicolas 2015 / Mikuláš 2015 - scenography and costumes

The Team and four padlocks to be opened / Celý tým a čtyři zámky na otevření
 
Slaměnka and Babuše Evelýna in Slaměnka´s room / Slaměnka a Babuše Evelýna ve Slaměnčině pokojíčku
Grandfather / Dědeček
Bojínek

Babuše likes colours / Babuše má ráda barvy
Four padlocks to be unlocked - glass, paper, wax and hearty / Čtyři zámky na otevření - skleněný, papírový, voskový a zámek-srdce


Slaměnka´s room / Slaměnčin pokojíček

No comments:

Post a Comment