3 Dec 2023

Steampunk 3D Upcycled Workshop Manukultura Useldange / Steampunkový 3D upcyklovací workshop Manukultura Useldange

Covid prevented several participants in attending so we had an individual workshop / Covid nedovolil několika účastníkům přijít a tak jsme měli individuální kurz.

Thank you, Jean-Luis, for a great piece of art! / Díky, Jean-Luisi, za skvělé dílo!

Key to the Clouds for the Flying pirate / Klíč k oblakům pro létajícího piráta

30 x 40 cm, 3D upcycled mixed media on canvas

For inspiration / Pro inspiraci. With my pieces of art is easy to explain how to create... Stanislava Boudová - StanislavaArts.eu/ S mými díly je snadné vysvětlit postup, jak vytvořit nové dílo
For inspiration / Pro inspiraci
With my pieces of art is easy to explain how to create... / S mými díly je snadné vysvětlit postup, jak vytvořit nové díloFuture balloon / Budoucí balon. Stanislava Boudová - StanislavaArts.eu
Future balloon / Budoucí balon


All items chosen - now the art begins... / Všechny předměty jsou připraveny - teď může začít umění... Stanislava Boudová - StanislavaArts.eu
All items chosen - now the art begins... / Všechny předměty jsou připraveny - teď může začít umění...Magic is coming... / Kouzlo začíná... Stanislava Boudová - StanislavaArts.eu
Magic is coming... / Kouzlo začíná...Congratulations, Jean-Louis! / Skvělá práce, Jean-Lousi! Key to the Clouds for the Flying Pirate / Klíč k oblakům pro létajícího piráta. 30 x 40 cm, 3D upcycled mixed media on canvas - Stanislava Boudová - StanislavaArts.eu
Congratulations, Jean-Louis! / Skvělá práce, Jean-Lousi!
Key to the Clouds for the Flying Pirate / Klíč k oblakům pro létajícího piráta
30 x 40 cm, 3D upcycled mixed media on canvas