2 Apr 2021

Easter Chickens and Hens / Velikonoční kuřátka a slepičky


Preparation for the worshop / Příprava na tvořivou dílnu

Crocheted chickens and hens / Háčkovaná kuřátka a slepičky

Happy Easter / Veselé Velikonoce



28 Feb 2021

Masquarade Home-Ball - poster / Domácí maškarní karneval - plakát

We cannot meet personally. / Nemůžeme se setkat osobně.

We can meet the whole world online! / Můžeme se setkat s celým světem online!

Dance with us + Draw your own fairy tale! / Tancujte s námi! + Nakreslete svou vlastní pohádku!

Competitions for children. / Soutěže pro děti.

My poster: / Můj plakát: 

 

Stanislava Boudová, www.StanislavaArts.eu


More info: / Další informace: 

Here / Zde




 

1 Feb 2021

Steampunk up-cycled Workshop (LU) - our works of art / Steampunkový up-cyklovací workshop (LU) - naše umělecká díla

 

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
Our works of art / Naše umělecká díla (Photo (c) RG)


We are great! / Jsme skvělé!

(Photos (c) RG

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We are great! / Jsme skvělé! (Photo (c) RG)

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We are great! / Jsme skvělé! (Photo (c) RG)

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We are great! / Jsme skvělé! (Photo (c) RG)

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We are great! / Jsme skvělé! (Photo (c) RG)

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We are great! / Jsme skvělé! (Photo (c) RG)

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We are great! / Jsme skvělé! (Photo (c) RG)

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We are great! / Jsme skvělé! (Photo (c) RG)

 

Day 1 see / První den viz

here / zde

 

Day 2 see / Druhý den viz

here / zde
 

31 Jan 2021

Steampunk up-cycled Workshop (LU) - Day 2 / Streampunkový up-cyklovací workshop - 2. den


Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
More explanation is needed... / Je třeba toho hodně vysvětlit...



Stanislava Boudová, WAX Konst Millen
We are ready for the second day / Jsme připraveny na druhý den (Photo (c) StanislavaArts.eu)



Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We need to dry our balloons / Balony musíme usušit (Photo (c) StanislavaArts.eu)


Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We can start bronzing / Můžeme začít bronzovat (Photo (c) StanislavaArts.eu)

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu



Our works of art are beautiful! / Naše díla jsou nádherná!

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
Our works of art are beautiful! / Naše díla jsou nádherná! (Photo (c) RG)


We enjoyed our workshop! / Náš worshop jsme si užily!

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We enjoyed our workshop! / Dílnu jsme si užily! (Photo (c) RG)


Final works of art see / Finální díla viz

 here / zde

 

Day 1 see / První den viz 

here / zde