13 Aug 2015

Bratislava – exhibition prolonged until 31 May 2016! / Bratislava – výstava prodlouzena do 31. května 2016!

Slovak fairy tale "Salt over gold" (3D instalation) remains in the Municipal Library in Bratislava until 31 May 2016 / Slovenská pohádka "Sůl nad zlato" (3D instalace) bude v Bratislavě až do 31. května 2016!


Poster in Slovak language / Plakát ve slovenštině