3 Dec 2021

St Nicolas´ Certificate & Angelic Cards / Mikulášský glejt a Andělské průkazy

illustrated St Nicolas´ Certificate and Angelic Card - by StanislavaArts.EU Stanislava Boudová
St Nicolas´ Certificate & Angelic Cards


Angelic Cards for St Nicolas - illustrated by StanislavaArts.EU - Stanislava Boudová
Angelic Cards - mixed technique on paper - A6


St Nicolas´ Certificate - illustrated by StanislavaArts.EU - Stanislava Boudová
St Nicolas´ Certificate - mixed technique on paper - A4
14 Oct 2021

Contest DiffMix - my project Let´s create together! ...and chat! - Soutěž DiffMix - můj projekt Tvořme společně! ...a povídejme si!

 I prepared a project for the contest. / Připravila jsem projekt do soutěže.

You can make a coment, / Můžete nechat komentář,

you can suggest names of four wash women and their two children, / můžete navrhnout jména čtyř pradlen a jejich dvou dětí,

here: / zde: 

Let´s create together! ...and chat!

 

AND / A

30 October - 18 November 2021 / 30. října - 18. listopadu 2021

you can vote for me! / můžete pro mne hlasovat!

Stanislava Boudova - model for DiffMix
Model 1:7

model - upper view 

model - back wall

model - left wall

model - right wall

model - view from outside


simplifies sketch of 3D panel - back wall

simplified sketch of 3D panel - left wall

simplified sketch of 3D panel - right wall

come to create with me / přijďte a tvořte se mnou :-)

we will need much more of this / budeme potřebovat mnohem víc všeho

25 Aug 2021

Up-Cycled Steampunk Art: Creative Workshop / Tvořivá dílna - February 2022 - WAX Pétange (LU)

Come to create up-cycled steampunk piece of art / Přijďte si vytvořit upcyklované steampunkové dílo
 
 
Konscht-Millen WAX, Pétange, Luxembourg
 
19-20 February 2022 
 
Steampunk Art Up-cycled Workshop - 19 and 20 February 2022 with Stanislava Boudova - StanislavaArts.EU


Do not forget to apply / Nezapomeňte se přihlásit
Places are limited! / Omezený počet míst!
 
 
 
Previous workshops: / Dřívější dílny:
 
 
January 2021 / Leden 2021
👉Here / Zde👈 
 
 
 WAX Summerlach
July 2021 / Červenec 2021
👉Here / Zde👈
 
 
 


 
 
 

23 Jul 2021

Steampunk Up-cycled Workshop - WAX Summerlach (LU) - Day 2 / Steampunkový up-cyklovací workshop - 2. den

 

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Ready for the second day
Ready for the second day / Připravena na druhý den

 

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - The original and works of the participants after first day
The original and works of the participants after first day / Originál a práce účastníků po prvním dnu

 

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - It is always a lot to explain
It is always a lot to explain / Vždycky je potřeba spousta vysvětlování

And now we can start! Small changes and additions and finally the second layer of the black! / A teď můžeme začít! Ještě několik malých změn a dodělků a přichází druhá vrstva černé!

 

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - And now we can start! Small changes and additions and finally the second layer of the black!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - And now we can start! Small changes and additions and finally the second layer of the black!

 

Magic comes! Bronz, gold or silver, brush and our fingers! / Kouzlo se blíží! Bronzová, zlatá nebo stříbrná, štětec a naše prsty!

 Our works of art are finished! / Naše díla jsou hotova!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Our works of art are finished!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Our works of art are finished!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Our works of art are finished!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Our works of art are finished!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Our works of art are finished!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Our works of art are finished!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová (stanislavaarts.eu) - Our works of art are finished!

 

Day 1 see: / První den viz:

here / zde :-)


22 Jul 2021

Steampunk Up-cycled Workshop - WAX Summerlach (LU) - Day 1 / Steampunkový up-cyklovací workshop - 1. den

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová - Day 1
We are ready! / Jsme připraveni!

Steampunk up-cycled workshop with Stanislava Boudová - We can start!
We can start! / We can start!

 

After we made a plan of our work of art and selected all the suff we can glue all the items / Poté, co jsme si udělali plán a vybrali potřebné předměty, můžeme začít s lepením

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová - We glue all the items
We glue all the items / Vše přilepujeme

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová - we glue all the items
We glue all the items / Vše přilepujeme

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová - we glue all the items
We glue all the items / Vše přilepujeme

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - we glue all the items
We glue all the items / Vše přilepujeme

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - we glue all the items
We glue all the items / Vše přilepujeme


Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - we dry our pictures
We dry our pictures / Sušíme naše obrazy

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - we dry our pictures
We dry our pictures / Sušíme naše obrazy


We are slowly coming to the end of the first day / Pomalu se blížíme k závěru prvního dne

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - first touches of black colour
First touches of black colour / První doteky černé barvy

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - first touches of black colour
First touches of black colour / První doteky černé barvy


 

 We can go home now - our creations will dry during the night / Můžeme jít domů - naše výtvory budou přes noc schnout

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - We can go home - our creations will dry during the night

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - we can go home - our creations will dry during the night

Steampunk Up-cycled Workshop with Stanislava Boudová (stanislavaart.eu) - good night - a detail of the painting
Good night / Dobrou noc


 

 

 

 

 

 

 

2 Apr 2021

Easter Chickens and Hens / Velikonoční kuřátka a slepičky


Preparation for the worshop / Příprava na tvořivou dílnu

Crocheted chickens and hens / Háčkovaná kuřátka a slepičky

Happy Easter / Veselé Velikonoce28 Feb 2021

Masquarade Home-Ball - poster / Domácí maškarní karneval - plakát

We cannot meet personally. / Nemůžeme se setkat osobně.

We can meet the whole world online! / Můžeme se setkat s celým světem online!

Dance with us + Draw your own fairy tale! / Tancujte s námi! + Nakreslete svou vlastní pohádku!

Competitions for children. / Soutěže pro děti.

My poster: / Můj plakát: 

 

Stanislava Boudová, www.StanislavaArts.eu


More info: / Další informace: 

Here / Zde