2 Apr 2021

Easter Chickens and Hens / Velikonoční kuřátka a slepičky


Preparation for the worshop / Příprava na tvořivou dílnu

Crocheted chickens and hens / Háčkovaná kuřátka a slepičky

Happy Easter / Veselé Velikonoce28 Feb 2021

Masquarade Home-Ball - poster / Domácí maškarní karneval - plakát

We cannot meet personally. / Nemůžeme se setkat osobně.

We can meet the whole world online! / Můžeme se setkat s celým světem online!

Dance with us + Draw your own fairy tale! / Tancujte s námi! + Nakreslete svou vlastní pohádku!

Competitions for children. / Soutěže pro děti.

My poster: / Můj plakát: 

 

Stanislava Boudová, www.StanislavaArts.eu


More info: / Další informace: 

Here / Zde
 

1 Feb 2021

Steampunk up-cycled Workshop (LU) - our works of art / Steampunkový up-cyklovací workshop (LU) - naše umělecká díla

 

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
Our works of art / Naše umělecká díla (Photo (c) RG)


We are great! / Jsme skvělé!

(Photos (c) RG

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We are great! / Jsme skvělé! (Photo (c) RG)

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We are great! / Jsme skvělé! (Photo (c) RG)

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We are great! / Jsme skvělé! (Photo (c) RG)

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We are great! / Jsme skvělé! (Photo (c) RG)

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We are great! / Jsme skvělé! (Photo (c) RG)

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We are great! / Jsme skvělé! (Photo (c) RG)

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We are great! / Jsme skvělé! (Photo (c) RG)

 

Day 1 see / První den viz

here / zde

 

Day 2 see / Druhý den viz

here / zde
 

31 Jan 2021

Steampunk up-cycled Workshop (LU) - Day 2 / Streampunkový up-cyklovací workshop - 2. den


Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
More explanation is needed... / Je třeba toho hodně vysvětlit...Stanislava Boudová, WAX Konst Millen
We are ready for the second day / Jsme připraveny na druhý den (Photo (c) StanislavaArts.eu)Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We need to dry our balloons / Balony musíme usušit (Photo (c) StanislavaArts.eu)


Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We can start bronzing / Můžeme začít bronzovat (Photo (c) StanislavaArts.eu)

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu

Stanislava Boudová, StanislavaArts.euOur works of art are beautiful! / Naše díla jsou nádherná!

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
Our works of art are beautiful! / Naše díla jsou nádherná! (Photo (c) RG)


We enjoyed our workshop! / Náš worshop jsme si užily!

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We enjoyed our workshop! / Dílnu jsme si užily! (Photo (c) RG)


Final works of art see / Finální díla viz

 here / zde

 

Day 1 see / První den viz 

here / zde

23 Jan 2021

Steampunk up-cycled Workshop (LU) - Day 1 / Steampunkový up-cyklovací workshop (LU) - 1. den

 

Stanislava Boudová - StanislavaArts.eu
We have a lot do do / Čeká nás toho hodně (Photo (c) RG)

Stanislava Boudová - StanislavaArts.EU
I have a lot to explain / Mám toho dost na vysvětlování (Photo (c) RG)


We are creating the FIRST layer of black / Tvoříme PRVNÍ vrstvu černé

We will need more of them tomorrow / Zítra budeme potřebovat další vrstvy

(Photos (c) StanislavaArts.EU)

Stanislava Boudová - StanislavaArts.EU

Stanislava Boudová - StanislavaArts.EU

Stanislava Boudová - StanislavaArts.EU

Stanislava Boudová - StanislavaArts.EU

Stanislava Boudová - StanislavaArts.EU

Stanislava Boudová - StanislavaArts.EU

Stanislava Boudová - StanislavaArts.EU

21 Jan 2021

Steampunk up-cycled Workshop / Steampunkový up-cyklovací workshop

 This is not chaos / Toto není chaos

This is preparation for the Steampunk up-cycled Workshop / To je příprava na steampunkový up-cyklovací workshop

I will teach participants how to create... / Budu učit účastníky, jak vytvořit...

Air balloon or airship / balon nebo vzducholoď

(WAX Pétange, Luxembourg, 23.-24.1.2021)

Stanislava Boudová - StanislavaArts.EU