25 Aug 2021

Up-Cycled Steampunk Art: Creative Workshop / Tvořivá dílna - February 2022 - WAX Pétange (LU)

Come to create up-cycled steampunk piece of art / Přijďte si vytvořit upcyklované steampunkové dílo
 
 
Konscht-Millen WAX, Pétange, Luxembourg
 
19-20 February 2022 
 
Steampunk Art Up-cycled Workshop - 19 and 20 February 2022 with Stanislava Boudova - StanislavaArts.EU


Do not forget to apply / Nezapomeňte se přihlásit
Places are limited! / Omezený počet míst!
 
 
 
Previous workshops: / Dřívější dílny:
 
 
January 2021 / Leden 2021
👉Here / Zde👈 
 
 
 WAX Summerlach
July 2021 / Červenec 2021
👉Here / Zde👈
 
 
 


 
 
 

No comments:

Post a Comment