3 Dec 2016

Fairy tale: The Sun, where are you? / Pohádka: Sluníčko, kde jsi?Author, Director, costumes, scenography by Stanislava / Stanislava autorkou, režisérkou, autorkou kostýmů a scénografkou

Performed on 3 December 2016 / Představení 3. prosince 2016
Sang+Klang Luxembourg

The Sun - Slunce: 150 x 250 cm, mixed technique on canvas

We are beautiful! / Jsme krásní!

The Midnight side / Půlnoční strana
Squared Skuller / Lebkoun hranatý

Midnight Lady / Půlnoční paní

Ohnivec zlatorudý

The sunny side / Sluneční strana


Sunrays / Paprsci
 More photos: / Více foto:


1 Dec 2016

The Sun / Slunce - 150 x 250 cm


mixed technique on canvas / smíšená technika na plátně

for the fairy tale: The Sun, where are you? / pro pohádku: Sluníčko kde jsi?


More photos - costumes / Další foto - kostýmy:

Video - preparations / přípravyVideo - creation... / tvorba...Step by step / Krok za krokem