1 Dec 2016

The Sun / Slunce - 150 x 250 cm


mixed technique on canvas / smíšená technika na plátně

for the fairy tale: The Sun, where are you? / pro pohádku: Sluníčko kde jsi?


More photos - costumes / Další foto - kostýmy:

Video - preparations / přípravyVideo - creation... / tvorba...Step by step / Krok za krokem

No comments:

Post a Comment