6 Jan 2018

Creative Workshop - Pigibanks / Tvořivá dílna - prasátka

 České Budějovice (CZ) - 6 January 2018

We created from scratch. / Tvořili jsme od základu.
We needed the sketch first. / Nejrčív jsme si namalovali návrh.

Then we had lots of fun! / Pak jsme si to užili!

Here we are! Lovely pigybanks! / A je hotovo! Nádherná prasátka!