8 Sept 2015

Bratislava - exhibition prolonged until 31 May 2016 / Bratislava – výstava prodloužena do 31. května 2016

Slovak fairy tale "Salt over gold" (3D instalation) remains in the Municipal Library in Bratislava until 31 May 2016 / Slovenská pohádka "Sůl nad zlato" (3D instalace) bude v Bratislavě až do 31. května 2016!