22 May 2015

Back in time: Bratislava 2014 – Photos / Zpátky v čase: Bratislava 2014 – fotografie

Reading by hands / Čtení rukama

The entire 3D instalation (3.6 x 0.60–0.80 m) / 3D instalace v celé své kráse (3,60 x 0,60–0,80 m)
Reading backward / Čtení pozpátku


Animals for reading by hands / Zvířátka pro čtení rukama

Also other objects can be read by hands / Rukama se dají číst i předměty   
Ready to start – book with fairy tale and eye masks / Můžeme začít – kniha s pohádkou a masky na oči


Poster in the Municipal Library and annoucement in Library´s Month programme / Plakát v Městké knihovně a oznámení v měsíčním plánu knihovny

No comments:

Post a Comment