4 Sept 2018

The Poster Competition for Theatre / Soutěž na plakát pro divadlo

Which illustration is the best? / Která ilustrace je nejlepší?

Voters can choose from: / Hlasující si mohou vybrat z: Competition - the best colour

Competition - the best colour

Competition - the best colour


The winner is! / Vítězem se stává!

YELLOW ILLUSTRATION / ŽLUTÁ ILUSTRACE

More info here: 

No comments:

Post a Comment