31 Jan 2021

Steampunk up-cycled Workshop (LU) - Day 2 / Streampunkový up-cyklovací workshop - 2. den


Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
More explanation is needed... / Je třeba toho hodně vysvětlit...Stanislava Boudová, WAX Konst Millen
We are ready for the second day / Jsme připraveny na druhý den (Photo (c) StanislavaArts.eu)Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We need to dry our balloons / Balony musíme usušit (Photo (c) StanislavaArts.eu)


Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We can start bronzing / Můžeme začít bronzovat (Photo (c) StanislavaArts.eu)

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu

Stanislava Boudová, StanislavaArts.euOur works of art are beautiful! / Naše díla jsou nádherná!

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
Our works of art are beautiful! / Naše díla jsou nádherná! (Photo (c) RG)


We enjoyed our workshop! / Náš worshop jsme si užily!

Stanislava Boudová, StanislavaArts.eu
We enjoyed our workshop! / Dílnu jsme si užily! (Photo (c) RG)


Final works of art see / Finální díla viz

 here / zde

 

Day 1 see / První den viz 

here / zde

No comments:

Post a Comment