25 Sept 2014

Fairy tale back in Bratislava – until May 2015 / Pohádka zpátky v Bratislavě – do května 2015


Slovak fairy tale "Salt over gold"  is back in Bratislava - until May 2015 / Slovenská pohádka "Sůl nad zlato" je zpátky v Bratislavě – do května 2015

8 October 2014 - interactive reading for children / 8. říjen 2014 - interaktivní čtení pro děti 

Facebook event: Bratislava 2014 

No comments:

Post a Comment