24 Oct 2020

How to... ...What You Need for Upcycling Workshop / Jak na... ...co potřebujete na upcyklovací dílnu

 You need some time to collect enough items for the upcycling workshop. / Potřebujete nějaký čas na sebrání dost předmětů na upcyklovací dílnu :-)

You also need art items (colours, brushes, glue, scissors etc.) / Také je třeba další věci (barvy, štětce, lepidlo, nůžky atd.)

StanislavaArts.eu

StanislavaArts.eu


No comments:

Post a Comment