5 Dec 2020

St Nicolas on-line in Luxembourg / Mikuláš on-line v Lucembursku

 St Nicolas could not come to Luxembourg due to coronavirus / Mikuláš nemohl přijet do Lucemburska kvůli koronaviru

So he greeted Czech and Slovak Children on-line / Tak pozdravil české a slovenské děti on-line

I created the video / Vytvořila jsem video :-)

Enjoy! / Bavte se!


 


No comments:

Post a Comment