27 Feb 2020

Spring Wish Cards - Jarní přání


Spring is coming soon / Jaro už se blíží
Come to get spring cards with my paintings / Přijďte si pro jarní přání s mými obrazy
Where? / Kam?
To ArtsManif Luxembourg / Na ArtsManif do Lucemburku

Stanislava in ArtsManif 2020 - click here: ArtsManif 28.2.-1.3. Luxembourg

www.stanislavaarts.eu
Spring Wishes by Stanislava

No comments:

Post a Comment