29 Jun 2016

Three of Us and Time / My tři a Čas – 2016


Three of Us and Time, or about Him, about Her and Mother-in-Law / My tři a Čas, aneb o Něm, o Ní a o Tchýni

Czech and Slovak Drama Club – 10th anniversary – garden of the Czech Embassy in Luxembourg – under patronage of the Embassy of the Czech Republic, Polish Embassy and Embassy of the Slovak Republic – 28 and 28 June 2016 / Divadlo v Luxu – 10. výročí – zahrada českého velvyslanectví v Lucemburku – pod patronací Velvyslanectví České republiky, Velvyslanectví Polska a Velvyslanectví Slovenské republiky – 27. a 28. červen 2016

Photos from the performance: / Fotografie z představení:


No comments:

Post a Comment