26 Dec 2011

St. Nicolas / Mikuláš 2011 – postcards / pohlednice

Postcards sent by children from different Worlds to their father / Pohlednice z různých světů od dětí tatínkovi

"We are alive" / "Žijeme"

No comments:

Post a Comment