19 May 2017

Vernissage 19 May 2017 - photos / Vernisáž 19. květen 2017 - fotografie

Invitation Card / Pozvánka
Invitation Card / Pozvánka

Stanislava
Opening by H.E. Mr Petr Kubernát, Ambassador of the Czech Republic to the Grand Duchy of Luxembourg / Zahájení J.E. panem Petrem Kubernátem, velvyslancem České republiky v Lucemburském velkovévodství
Guided tour by Stanislava / Stanislava provádí hosty

Illustrations for the Czech and Slovak Drama Club / Ilustrace pro Divadlo v Luxu

Some of previous exhibitions / Některé z předchozích výstavCalendars / Kalendáře
More photos HERE / Další foto ZDE

No comments:

Post a Comment