4 Apr 2019

Creative Steampunk Workshop / Tvořivá steampunková dílnaCreative Steampunk Workshop - 1st phase / Tvořivá steampunková dílna - úvodní část
for École Dommeldange, class 3.2 (Luxembourg)/ pro školu Dommeldange (Lucembursko), třídu 3.2
13 participants / 13 účastníků
Embassy of the Czechia in Luxembourg
Photos: Part 1 - https://1url.cz/sMVFT


No comments:

Post a Comment