14 Nov 2019

Creative Workshop for Bazaar International Luxembourg 2019 / Tvořivá dílna pro Bazaar International 2019


Come to Luxembourg 30 November - 1 December 2019 / Navštivte Lucemburk 30.11.-1.12.2019

Czech Stand - tombola / tombola českého stánku

See the price No 5! / Koukněte na cenu číslo 5!

Creative Workshop for 4 persons with me / Tvořivá dílna pro 4 osoby se mnoustanislavaARTS.eu
Price No 5 / Creative Workshop with StanislavaARTS.eu

No comments:

Post a Comment